torsdag 12 september 2013

Bjuder ni på kaffe nu? - Öppet brev till arrangörerna för forskardagarna 2013 UPPDATERAD!

Varje höst ordnar Stockholms Universitet Forskardagarna, där personer som disputerat under föregående läsår ges möjlighet att hålla ett kortare populärvetenskapligt fördrag för inbjudna gymnasieelever och andra intresserade. Vissa av föredragen filmas och läggs ut på nätet. Forskardagarna ger en möjlighet för unga forskare att nå ut med sina resultat och marknadsför Stockholms Universitetet. 

Forskardagarna hålls i Aula Magna på universitetsområdet i Frescati. Där finns två salar med samma namn som byggnaden (Aula Magna Höger respektive Vänster), som rymmer flera hundra åhörare samt ett flertal mindre rum (40-50 platser) för föredrag eller seminarier. När schemat till Forskardagarna 2013 släpptes reagerade jag på att så många av de manliga föreläsarna (10 av 12) hade placerats i de stora salarna, och att så många av kvinnorna förpassats till de små rummen. Såhär ser det ut (ursäkta ful tabell från Wörd):
Jämställd forskarscen, kan det vara något? Jag skriver brev till arrangörerna för Forskardagarna 2013.

Hej Arrangörerna för Forskardagarna!

Jag förstår att det är mycket att tänka på när man ordnar ett stort event som Forskardagarna, men det är ingen ursäkt för att inte, som resten av Stockholms universitet,  bedriva "ett målinriktat och aktivt jämställdhets- och jämlikhetsarbete". Det förvånar mig att man helt glömt bort detta när man schemalagt forskardagarna, och så genomgående placerat de manliga medverkande i Aula Magna och de kvinnliga i de mindre lokalerna (se bifogad tabell). Vilka signaler sänder man då till de medverkande när männens forskning får presenteras för den stora publiken i Aula Magna, medans kvinnorna får klämma ihop sig i de mindre Bergsmannen och Spelbomskan? Och, än viktigare, vilka signaler sänder man till de inbjudna gymnasieeleverna om vilka forskare Stockholms Universitet lyfter fram och satsar på?

Ni svarade mig via Twitter att schemat ser ut som det gör för lagt "så att gymnasieelever alltid har tillgång till minst en föreläsning inom något av våra vetenskapliga ämnen", vilket jag tolkar som det hela tiden ska finnas föredrag inom vardera humaniora, samhällsvetenskap respektive naturvetenskap, och att vissa föredrag skulle filmas. Jag svarade att jag satte en kaffe på att jag kunde uppnå detta, OCH ett jämställt schema. Och satte mig att klippa och klistra:

Blått för naturvetenskap, grönt för samhällsvetenskap och
rosa för humaniora. Gult för info eller frågestund
 
Till att börja med kunde jag konstatera att det här med filmandet torde vara ett svepskäl; de fem filmade sessionerna är spridda över båda dagarna, samtliga salar och överlappar även varandra i tid. (Jag tolkar i alla fall er tweet som att det bara var fem. Annars kan jag göra ett nytt schema!). Dessutom var ämnesblandningen lite so-so, kanske lätt hänt när samhällsvetarna utgör över hälften av de medverkande, men då gäller det att sprida ut naturvetarna och humanisterna desto bättre. Jag kom fram till detta jämställda förslag med ännu bättre ämnesspridning. Tid, inklusive klipp och färg: ca 30 minuter. Jag mailar det gärna om intresse finns!

Jämställt schema med ämnesblandning!
  

Var det ett för futtigt problem för att ni ska lägga ner tid på det? Då säger jag såhär: om en inte ens orkar lägga 30 minuter på att räkna och lägga ett någorlunda jämställd forskardagsschema, hur ska en då nånsin kunna ta tag i de riktig stora problemen med ojämställdhet som finns inom forskarvärlden? 

Ni skulle kunna höra av er och bjuda på kaffe. Men jag ser hellre att ni faktiskt erkänner att ni klantat er, och inser att det med ganska små medel går att ta steg mot ett mer jämställdhet Stockholms Universitet.


Med vänlig hälsning
Aula Magna 2016?

Uppdatering 2013-09-16Det här är en riktig god kopp kaffe!
Sofia och Linda från SU:s kommunikationsavdelning kom förbi mitt arbetsrum med den strax före lunch i fredags. De jobbade då på ett nytt schema som bättre skulle spegla könsfördelningen på talarna. Hurra! Tack till alla som har delat och länkat och retweetat! Och vad kul att det lönar sig att tjata ibland.


2 kommentarer:

Anonym sa...

Fett! :)

Anonym sa...

Kollade originalschemat..

Glöm inte att återkomma med facit på besökarantal på de olika seminarierna.
Redovisa också de som önskade en sal men ej fick plats
Jag skulle aldrig välja ett seminarium för att det ges i en stor sal om det finns plats på ett mycket mer intressant seminarium i en liten sal.

En tanke är att mellan tummen och pekfingret hamnade de inkvoterade seminarierna i små salar, medan de mer intressanta självmeriterande hamnade i stora salar.

Den som uteslutande bryr sig om genus och inte har några andra intressen kan dock inte skilja på breda och smala ämnen och kommer sålunda att missa en sådan eventuell effekt. Därmed inte sagt att denna blogg skulle lida av en sådan enögdhet. Jag hoppas att den lilla tanken var ogrundad och att urvalet skett på andra grunder, samt att bloggaren är rätte mannen/kvinnan att gå till botten med frågan.

Hur som helst en konstruktiv och trevlig approach för att lyfta en fråga som bekymrade vederbörande!
Se denna kommentar som en kompletterande reality-check och inte som en hammare.
Jag har ingen inside information om urvalet utan är allmänt skeptisk till slutsatser:)
Lycka till med sakens fortsättning!
/Gamle Egon