fredag 3 augusti 2012

Bögar som blodgivare och statistisk diskriminering

Centerpartiets Annie Lööf förslår att de speciella karensregler som gäller när män som har sex med män vill donera blod ska slopas. Istället för att de , som nu, inte får ha haft sex med en man på ett år, ska samma regler gälla som för alla, dvs att en blodgivare inte får ha haft en ny sexpartner de senaste tre månaderna. Man ska istället fokusera på blodgivarens individuella riskbetende.

Intressant nog så är RFSL emot förslaget och tycker de nuvarande reglerna behövs, eftersom en betydligt större andel av män som har sex med män är bärare, jämfört med hela befolkningen: knappt 5% smittade mot 0,06% i hela befolkningen (om jag räknat rätt, baserat på dessa siffror) Detta anses tillräckligt för att motivera statistisk diskriminering av män som har sex med män som blodgivare (men att det är bra om förslaget öppnar för diskussion om hiv-prevention).

Jag är emot statistisk diskriminering, men i det här fallet är det en väldigt svår fråga. Även om mannen som har sex med män sedan lång tid tillbaka endast har sex med en man så finns det aldrig någon 100% garanti att den blodgivande mannens partner är lika monogam. Utöver den högre sannolikheten att den otrogna partnerns parner är hiv-smittad så  sprids hiv-virus lättare vid vissa typer av sex (läs:analsex). Med andra ord är det större risk att en man som har sex med män blivit smittat av sin otrogna partner, utan att veta om det, jämfört med heterosexuella (givet att män som har sex med män är lika benägna att mörka otroghet som heteros).
I slutänden måste man komma ihåg vad reglerna kring blodgivning är till för. Det finns andra grupper som också är förhindrade att lämna blod, exempelvis personer har bott längre perioder i vissa länder, helt enkelt för att risken är för stor att deras blod skadar mottagaren. Det handlar inte om allas lika värde, det handlar om att inte utsätta svårt sjuka eller svårt skadade människor för risker.

(Ja, jag fattar att det inte handlar om "rätten" till den altruistiska handlingen att ge blod, utan om bilden av att män som har sex med män per definition är promiskuösa och benägna till sexuellt riskbeteende, men då kan vi väl prata om det istället? /En som inte heller får lämna blod)

Tillägg: Hanne Kjöller tycker ungegfär som jag, fast är lite mindre pryd.

Inga kommentarer: