torsdag 9 februari 2012

Facebook - ungefär lika bra som sex i rubriken

Nyheter och forskning (eller "forskning") om Facebook får ofta medieutrymme (antagligen för att det är nytt, utbrett och ungdomligt och därav måste det vara farligt på ett eller annat vis). Facebook  värre än cigaretter, förklarar Metro. Fast nej, om man bara läser artiklen så framgår att det enda studien kommit fram till är att fler känner ett sug efter att kolla Facebook än efter cigaretter. Vilket troligen beror på att fler människor (i den undersökta gruppen) är användare av det förra men inte av det senare. Vad som är "mest" beroendeframkallande går inte att säga (utifrån den här studien), men vad som är mest farligt att använde torde vara lätt att svara på. Men handlar det om Facebook är det visst värt att skriva om ändå.


(Ja, jag lever alltså, men är lite i undervisningskoma. Annars hade jag också varit med och kritserat kritikerna av Annika Dahlström-kritikerna, samt tjatat lite om den där här s.k. YouGove-panelen som Metro kör. Kanske, kanske återkommer om Astra Zeneca och Björklund i dagarna).

Inga kommentarer: