torsdag 27 oktober 2011

Selektionsbias - ett svårt ord?

"Varannan ung kvinna vill bli hemmafru", får jag höra i SVT:s nyheter. Enligt en enkät genomförd bland drygt 67 000  medlemmarna på siten familjeliv.se, varav runt 10 000 svarade, sade sig runt hälften av de tillfrågade kvinnorna vilja vilja bli hemmafruar. Den största andelen som sade sig vilja bli hemmafruar var kvinnorna i åldersgruppen 18-29 år, där hela 53% sade sig vilja vara hemma med barnen på heltid.

Men stopp och belägg! Det måste sannerligen vara nyhetstorka när en sådan här taffligt genomförd undersökning når nyhetsplats. Till att börja med: är de 10 000 svarande representativa för de 67 000 medlemmarna? Och är sedan de kvinnliga, 18-29 år gamla medlemmarna på Familjeliv verkligen representativa för alla Sveriges "unga kvinnor"? Utan att sätta igång att raljera över siten i fråga eller dess medlmmar (siten har bland annat kallats "ett Flashback för småbarnsmammor") tillåter jag mig att säga att så knappast är fallet. Antagligen är motsvarande demografiska grupper utan barn gravt underrepresenterade bland medlemmarna på en familjesite. Dessutom är det inte orimligt att anta att de som funderat över möjligheten att stanna hemma (med eller utan barna) är mer benägna att svara på en enkät gällande hemmafruskap. Selektionsbias, kallas det när en viss grupp är mer benägna än genomsnittet att svara på en enkät. Det är ett krångligt ord, men visst får man lära sig det på journalistutbildningen?

Nästa sak man måste fundera över är hur frågan i enkäten är ställd. Kommer den presumtiva hemmafrun få några ekonomiska konsekvenser av att inte arbeta, exempelvis försämrad ekonomi (men även saker som pension, att vara ekonmiskt beroende av sin partner...)? Om frågan är ställd som om det det inte fanns några konsekvenser alls, skulle inte ganska många, såväl män som kvinnor, svara ja på frågan om de inte skulle vilja slippa jobba och istället syssla med... tja, vad de nu gör på fritiden? Jag skulle tycka det var en rätt bra deal.

Nä, den här undersökningen har inte stort mycket trovärdighet än "dagens fråga" på Aftonbladet, och det är uselt av SVT (och några andra medier) att inte inse det.

Läs också Tanja Suhinina om hemmafruskap och önsketänkande.

Inga kommentarer: